Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης - Αλέξανδρος Μπαλτατζής - προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Νέος Επενδυτικός Νόμος
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Αρχή Προγράμματα Επιδοτήσεων
ΜΕΤΡΟ 112 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών Εκτύπωση E-mail

Το εν λόγω μέτρο, χορηγεί ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου, στους νέους γεωργούς που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο, προκειμένου να ασκήσουν αγροτική δραστηριότητα και να συμβάλλουν στην πληθυσμιακή της αναζωογόνηση.

Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν οι νέοι γεωργοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιαν 2014
Περισσότερα...
 
ΜΕΤΡΟ 123Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Εκτύπωση E-mail
Το εν λόγω μέτρο χορηγεί ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου και αναφέρεται σε αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όταν από τη μεταποίησή τους προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, εκτός αυτών της αλιείας, δηλαδή προϊόντων του εδάφους και τη κτηνοτροφίας καθώς και προϊόντων πρώτης μεταποιήσεως, τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά.

Δικαιούχοι:

  • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ.
  • Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης
  • Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας
  • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας
Τελευταία Ενημέρωση: 22 Ιαν 2014
Περισσότερα...
 
Μέτρο 123 Β - Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων Εκτύπωση E-mail
  ΑΠΟ 30-7-2012 ΕΩΣ 17-12-2012  
Στόχος του Μέτρου
Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων μέσω επενδύσεων που αφορούν στην διατήρηση και αύξηση της προμήθειας πρώτης ύλης, στον εκσυγχρονισμό και την ίδρυση των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης και στην βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων.
Τελευταία Ενημέρωση: 15 Οκτ 2012
Περισσότερα...
 
Μέτρο 123Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Εκτύπωση E-mail
  ΕΛΗΞΕ  

Στόχος του Μέτρου

  • Η βελτίωση στη μεταποίηση και εμπορία των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων μέσω της στήριξης επενδύσεων του παρόντος μέτρου
  • Η επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
  • Η βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων
  • Η αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, μέσω της ανάπτυξης δικτύου μεταποίησης και εμπορίας τους.
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Μαρ 2012
Περισσότερα...
 
Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) Εκτύπωση E-mail
Το παρόν μέτρο εξυπηρετεί τη βελτίωση  των συνολικών επιδόσεων των «γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της στήριξης επενδύσεων:
Τελευταία Ενημέρωση: 08 Ιουν 2011
Περισσότερα...
 
Προηγούμενη 1 2 Επόμενη

Αναλαμβάνουμε την υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στην διάρκεια της αξιολόγησης και την διαχείριση και επίβλεψη του επενδυτικού σας έργου, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκταμίευση της εγκεκριμένης επιδότησης.
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία, στην διαμόρφωση, σύνταξη και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μεγιστοποιώντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης, της επενδυτικής σας πρότασης.

4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr