Νέος Επενδυτικός - Αναπτυξιακός - Νόμος - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Αρχή Προγράμματα Επιδοτήσεων
Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Εκτύπωση E-mail


Σκοπός - Πλαίσιο Εφαρμογής

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανά­πτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οι­κονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Επενδυτικά Σχέδια

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας.

Δεν υπάγονται στο καθεστώς οι παρακάτω τομείς:

  1. O τομέας του χάλυβα
  2. Ο τομέας των συνθετικών ινών
  3. Ο τομέας του άνθρακα.
  4. Ο τομέας της ναυπηγίας

Επίσης, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου:

A) Προβληματικές επιχειρήσεις

B) Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων.

Γ) Οι ακόλουθοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται, βάσει της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( xlsΚΑΔ 2008 )

Κ.Α.Δ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
35.11.10.09 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
41 Κατασκευές κτηρίων.
42 Έργα πολιτικού μηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.
43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
78 Δραστηριότητες απασχόλησης.
79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
85 Εκπαίδευση.
86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.
88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
94 Δραστηριότητες οργανώσεων.
96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών - και υπηρεσιών - για ίδια χρήση.
99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.


Ακόμη, δεν ενισχύονται οι επενδύσεις που αφορούν:

  • Την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων.

Εξαιρούνται οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις τουρισμού υγείας.

Εξαιρούνται επίσης οι επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων.

  • Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.

Στην εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.

  • Την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από την τάξη.
Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και στον τομέα της γεωργίας, μπορούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


 
Επιστροφή

Αναλαμβάνουμε την υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στην διάρκεια της αξιολόγησης και την διαχείριση και επίβλεψη του επενδυτικού σας έργου, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκταμίευση της εγκεκριμένης επιδότησης.
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία, στην διαμόρφωση, σύνταξη και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μεγιστοποιώντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης, της επενδυτικής σας πρότασης.

4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr