προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Νέος Επενδυτικός Νόμος
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών
28 Ιουν 2011
  ΕΛΗΞΕ  

Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και ειδικότερα η ψήφιση των Νόμων 3887/10 και 4038/12 που αφορούν στη ρύθμιση θεμάτων Χερσαίων Οδικών Εμπορικών Μεταφορών, δημιουργούν ένα νέο δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι επαγγελματίες οδηγοί και εταιρείες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών καλούνται να λειτουργήσουν.

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, από υφιστάμενες, νεοσύστατες και υποσύσταση επιχειρήσεις και μεμονωμένους ιδιοκτήτες οχημάτων που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτεις. 

Επιδότηση 70 %
Τελευταία Ενημέρωση: 26 Μαϊ 2012
Περισσότερα...
 
Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1)
22 Οκτ 2011
  ΕΛΗΞΕ  

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2011 και έως την 11/10/11 και σε ανέργους με δελτίο ανεργίας, που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση.

Επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι:

 • το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί, ΔΕΚΟ, κλπ)
 • δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και κατάρτιση
 • αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών
 • δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης, την απόσβεση παγίων, κ.α. 
Xρηματοδότηση 100 %
Τελευταία Ενημέρωση: 20 Φεβ 2012
Περισσότερα...
 
Στήριξη της Επιχειρηματικότητας (Δράση 2)
22 Οκτ 2011
  ΕΛΗΞΕ  

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 και απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ: Εξαγωγικές επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές και η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει την προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ. τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων)

Xρηματοδότηση 100 %
Τελευταία Ενημέρωση: 20 Φεβ 2012
Περισσότερα...
 
Μέτρο 123Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
28 Ιουν 2011
  ΕΛΗΞΕ  

Στόχος του Μέτρου

 • Η βελτίωση στη μεταποίηση και εμπορία των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων μέσω της στήριξης επενδύσεων του παρόντος μέτρου
 • Η επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
 • Η βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων
 • Η αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, μέσω της ανάπτυξης δικτύου μεταποίησης και εμπορίας τους.
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Μαρ 2012
Περισσότερα...
 
Εναλλακτικός Τουρισμός
19 Ιαν 2011
  ΕΛΗΞΕ  
Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός", θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:

 • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Τουρισμός υπαίθρου
 • Γαστρονομικός τουρισμός
 • Τουρισμός υγείας και ευεξίας
Τελευταία Ενημέρωση: 20 Φεβ 2012
Περισσότερα...
 
Digi-Mobile
23 Νοε 2011
  ΕΝΕΡΓΟ 
Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc).
Τελευταία Ενημέρωση: 06 Ιαν 2012
Περισσότερα...
 
Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενη

Νέα / Ανακοινώσεις

4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr