Ανάπτυξη, Προώθηση, Υποστήριξη Εξαγωγών - προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Νέος Επενδυτικός Νόμος
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Εκτύπωση E-mail

Η 4Ε Συμβουλευτική διαθέτει στο δυναμικό της εξειδικευμένα στελέχη με περισσότερο από μισό αιώνα αθροιστικής εμπειρίας, με τεχνογνωσία καλής πρακτικής στις εξαγωγές και στο διεθνές εμπόριο, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και από διαφορετικούς κλάδους της βιομηχανίας

Με μακροχρόνια παρουσία στη βιομηχανία και αναμφισβήτητη εμπειρία στις εξαγωγές σε όλες τις ηπείρους, η συνεργασία με την 4Ε Συμβουλευτική σας εξασφαλίζει την συστηματική προσέγγιση πού χρειάζεστε για την αποτελεσματική ανάπτυξη των εξαγωγών σας, αυξάνοντας τον αριθμό των ικανοποιημένων πελατών σας, στις διεθνείς αγορές.

Οι τομείς που καλύπτονται αναφορικά με τις εξαγωγικές δραστηριότητες είναι:

 • Στρατηγική εξαγωγών και εξαγωγικό marketing
 • Έρευνα αγοράς και έρευνα μάρκετινγκ προϊόντος
 • Τρόποι προώθησης εξαγωγών
 • Διασύνδεση με δίκτυα διανομής
 • Υποστήριξη πωλήσεων στο εξωτερικό
 • Εξαγωγικές διαδικασίες και αντιμετώπιση κινδύνων
 • Στρατηγικός σχεδιασμός του πλάνου ανάπτυξης των εξαγωγών της εταιρίας σας.
 • Σχεδιασμός της πολιτικής των πωλήσεων, μάρκετινγκ και της οργανωτικής ανάπτυξης στις ξένες αγορές.
 • Επιλογή των αγορών στόχων, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από εξειδικευμένη έρευνα αγοράς και μελέτη.
 • Ερευνα και υλοποίηση των προϋποθέσεων που τα προϊόντα σας πρέπει να πληρούν σε επίπεδο προδιαγραφών κατασκευής προϊόντος και συσκευασίας καθώς και της έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών από Ελληνικούς και ξένους φορείς και οργανισμούς.

περιλαμβάνει τον συντονισμό και την υλοποίηση που απαιτείται για:

καθώς επίσης και την πλήρη υποστήριξη των εξαγωγικών διαδικασιών:

 • την σύνταξη και συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών, για την ομαλή διεξαγωγή τις εξαγωγικής διαδικασίας.
 • την επιλογή των κατάλληλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο της φερεγγυότητας των υποψήφιων και υπαρχόντων πελατών για την διασφάλιση της είσπραξης της αξίας των εξαγωγών.
 • τον συντονισμό και την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: μεταφορικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, εκτελωνιστικά γραφεία, τελωνεία, τράπεζες, κτλ.

* Η υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά, σε Υφιστάμενες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών άνω των 3 εκατ. ευρώ.

Συνημμένα Αρχεία:
Αρχείοα/αΜέγεθος
Πατήστε εδώ, για να κατεβάσετε αυτό το αρχείο (4-exports.pdf)Υπηρεσία Ανάπτυξης Εξαγωγών "4-exports" 536 Kb
 
4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr