Διαδικτυακές Εφαρμογές Πληροφορικής για Επιχειρήσεις - προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Νέος Επενδυτικός Νόμος
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Αρχή Εφαρμογές Πληροφορικής
Εκτύπωση E-mail
Η εφαρμογή "Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων" (Customer Relationship Management) αποτελείται από τέσσερα κυρίως τμήματα (που αντιπροσωπεύουν συνήθως και τμήματα της επιχείρησης αν και πολλές φορές επικαλύπτονται):
  • Την διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών πώλησης (Sales Force Automation)
  • Την υποστήριξη κι εξυπηρέτηση των πελατών (After sales support/Helpdesk)
  • Την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μάρκετινγκ (Marketing Automation)
  • Την διαχείριση των αποθεμάτων (Inventory Management)

Η διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών πώλησης περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

Διαχείριση των συστάσεων (Lead Management). Πρόκειται για άτομα που μπορούν έμμεσα ή άμεσα να μας οδηγήσουν σε μια ευκαιρία πώλησης. Σύνδεση των συστάσεων με προϊόντα και μετατροπή τους σε επαφές με ένα κλικ.

Διαχείριση των ευκαιριών πώλησης (Sales opportunity Management).  Διαχείριση όλου του κύκλου πώλησης, από την καταγραφή της ευκαιρίας μέχρι την παραγγελιοληψία και την ολοκλήρωση της πώλησης. 

Διαχείριση των λογαριασμών (account management). Πλήρης καταγραφή των στοιχείων των εταιρειών με τις οποίες συναλλασσόμαστε καθώς και ιστορικό αυτών των συναλλαγών. Δίνεται η δυνατότητα για αναλύσεις που προάγουν το cross selling και up selling. Εξαγωγή των στοιχείων σε λογιστικά φύλλα για την περαιτέρω ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών.

Διαχείριση επαφών (Contact Management). Ιεράρχηση των επαφών στην εταιρεία για τον καλύτερο συντονισμό στις συναλλαγές μαζί τους. Σύνδεση των επαφών με τις ευκαιρίες, τις δραστηριότητες και άλλες λεπτομέρειες.

Διαχείριση Δραστηριοτήτων (Activity Management) Πλήρης καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων των πωλητών. Αποθήκευση των emails που ανταλλάσσονται με τους πελάτες και ημερολογιακός προγραμματισμός των ραντεβού, των τηλεφώνων κλπ.

Αναφορές και διαγράμματα (Reports and Dashboards). Αναλυτικό CRM χρήσιμο στον σχεδιασμό της περαιτέρω πορείας. Αναλύσεις ανάλογα με το στάδιο πώλησης

Παραμετροποίηση προϊόντων (Product Customization). Πλήρης παραμετροποίηση της προϊοντικής βάσης με οριζόμενα πεδία που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, έχοντας ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση των πελατών σε θετική άποψη για την εταιρεία, καλύπτεται από την εφαρμογή με:

Διαχείριση των αιτημάτων των πελατών (Ticket Management). Πλήρης παρακολούθηση των αιτημάτων ανά πελάτη, σύνδεση αυτών με τα προϊόντα, τις επαφές και τα άλλα υποσυστήματα για καλύτερη εποπτεία. Οι λύσεις στα αιτήματα μπορούν να δοθούν μέσα από την διαδικτυακή πύλη των πελατών για βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Πλήρης παραμετροποίηση και εξατομίκευση.

Γνωσιακή βάση δεδομένων (Knowledge Base). Η γνώση που παράγεται μέσα σε μια επιχείρηση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαιά της και είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της. Η εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα της πλήρους εκμετάλλευσης της παραγόμενης γνώσης, μέσω της σύνδεσής της με τα αιτήματα, τα προϊόντα κλπ, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη σε πρώτη ζήτηση.

Διαδικτυακή Πύλη εξυπηρέτησης πελατών (Customer Service Portal). Παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες μας να καταγράφουν μόνοι τους τα αιτήματα προς το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αφού πρώτα αναζητήσουν στην Γνωσιακή Βάση πιθανές λύσεις. Μειώνει τον χρόνο ανταπόκρισης στο αίτημά τους και εξεύρεσης λύσης, ενώ δίνει και την δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων του. Συμβάλλει έτσι στην ικανοποίηση του πελάτη από το επίπεδο εξυπηρέτησής του.

Αυτοματοποίηση των διαδικασιών Marketing (Marketing automation)

Η εφαρμογή προσφέρει στην παρούσα φάση ανάπτυξής της κάποιες λειτουργίες που υποστηρίζουν επικοινωνία μέσω μαζικών email, διαχείριση των συστάσεων και των προϊόντων, βοηθώντας έτσι το τμήμα μάρκετινγκ να οργανώσει τις εκστρατείες προώθησης των προϊόντων της εταιρείας.

Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Management)

Η εφαρμογή CRM επεκτείνεται και πέρα από τα παραδοσιακά συστήματα CRM προσφέροντας μια πληρη διαχείριση του κύκλου πώλησης συνδυάζοντας λειτουργίες διαχείρισης αποθεμάτων, όπως προϊόντα, τιμοκαταλόγους, προμηθευτές, προσφορές, δελτία παραγγελίας, εντολές πώλησης με τις κλασικές λειτουργίες CRM όπως συστάσεις, πελάτες και ευκαιρίες. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον χρήστη της εφαρμογής να συνδυάσει δραστηριότητες pre-sales και post-sales σε μία εφαρμογή.

Οι κυριότερες υποενότητες της εφαρμογής που σχετίζονται με την διαχείριση αποθεμάτων είναι:

  • Διαχείριση Προϊόντων (Product Managemement)
  • Προσφορές (Sales Quotes)
  • Διαχείριση δελτίων παραγγελίας και εντολές πώλησης (Order Management) 
 
4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr