προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Νέος Επενδυτικός Νόμος
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
ΕΣΠΑ 2014-2020 - Τρία νέα προγράμματα αναμένεται να ανακοινωθούν Εκτύπωση E-mail
02 Σεπ 2015

Οι πρώτες τρεις προδημοσιεύσεις προγραμμάτων αναμένεται να ανακοινωθούν για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Τα τρία νέα προγράμματα για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες θα αφορούν στην ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

 • Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

  Με 30.000 έως 300.000 ευρώ (ποσοστό ενίσχυσης 50%) θα ενισχυθούν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

  Οι Επιλέξιμες Δαπάνες θα αφορούν σε:

  • Εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών

  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος

  • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)

  • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών

  • Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

  • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού    

  • Αμοιβές Συμβούλων

 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Με 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση) θα ενισχυθούν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών, άνεργοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, για την άσκηση συναφούς επαγγελματικής δραστηριότητας.

  Οι Επιλέξιμες Δαπάνες θα αφορούν σε:

  • Επαγγελματικό εξοπλισμό

  • Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

  • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

  • Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

  • Αμοιβές τρίτων

  • Γενικό εξοπλισμό

 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

  Χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας έως 50.000 € (ενίσχυση 100%) για τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων.

  Οι Επιλέξιμες Δαπάνες θα αφορούν σε:

  • Παραγωγικό εξοπλισμό

  • Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

  • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

  • Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

  • Αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

 
Επιστροφή
4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr