προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Νέος Επενδυτικός Νόμος
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Προδημοσίευση 2 δράσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Ανέργους Εκτύπωση E-mail
11 Δεκ 2014

Εκδόθηκαν οι προδημοσιεύσεις για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ.

Πρόκειται για τις δράσεις "Επιχειρούμε Δυναμικά" που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και "'Επιχειρηματική Ευκαιρία" που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια ανέργων.

Οι δράσεις θα προκηρυχθούν στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία.

Πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση.

                                                                                    

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης και θα ιδρύσουν επιχείρηση μετά την επίσημη δημοσίευση του προγράμματος.

Δραστηριότητες που θα επιδοτούνται

Οι ακριβείς δραστηριότητες (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Είναι γνωστό όμως ήδη, ότι θα εξαιρούνται οι: ΕΣΤΙΑΣΗ, ΛΙΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι γενικότεροι τομείς δραστηριοποίησης θα είναι:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία

Οι ακριβείς δραστηριότητες (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Οι γενικότεροι τομείς δραστηριοποίησης θα είναι :

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία
 • Τουρισμός

Χρόνος   επιλεξιμότητας δαπανών που επιδοτούνται

Αποδεκτά τιμολόγια και συμβάσεις, μετά τη 1.1.2014

Αποδεκτά τιμολόγια και συμβάσεις, μετά την επίσημη ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος

Ποσοστό επιδότησης

50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

Δαπάνες που επιδοτούνται

 • Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων
 • Προβολή - Προώθηση σε αγορές στόχους
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
 • Χρήση Τεχνολογίας
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση
 • Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών
 • Μηχανήματα/Εξοπλισμός
 • Λειτουργικά (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, διαφήμιση)
 • Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών, αποσβέσεις
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.)
 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής τους

Διάρκεια υλοποίησης

18 μήνες

24 μήνες

Καθεστώς ενίσχυσης

DeMinimis

DeMinimis

Επιδοτούμενος προϋπολογισμός

20.000 € έως 300.000 €

25.000 € έως 40.000 €

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο μετά τις προκηρύξεις των προγραμμάτων, μπορείτε να γνωρίζετε εάν η επιχείρηση σας είναι επιλέξιμη
ώστε να προετοιμαστείτε για την υποβολή πρότασης.

Επισυνάπτονται τα πλήρη κείμενα των προδημοσίευσεων.

 
Επιστροφή
4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr