προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Νέος Επενδυτικός Νόμος
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Επιδότηση Μηχανημάτων και Παραγωγικού Εξοπλισμού Εκτύπωση E-mail
20 Μαρ 2012

Τα μηχανήματα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα, πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται από την Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 97/25-06-2010) και να συμμορφώνονται με την οδηγία 2006/42/ΕΚ, καθώς και τις κατά περίπτωση ισχύουσες οδηγίες και πρότυπα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την συμμόρφωση των μηχανημάτων και πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται κατά την διαδικασία ελέγχου, είναι: 
  1. Αντίγραφο πιστοποιητικού CE /δήλωσης συμμόρφωσης
  2. Τεχνικός φάκελος του μηχανήματος, στον οποίο να περιλαμβάνεται:
  • Γενική περιγραφή, σχέδιο του μηχανήματος και οδηγίες χρήσης
  • Αποτελέσματα δοκιμών/υπολογισμών και τεχνικές εκθέσεις
  • Πιστοποιητικά επαλήθευσης της συμμόρφωσης του μηχανήματος ως προς τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας
  • Τεκμηρίωση για την αξιολόγηση των κινδύνων και μέτρα προστασίας
  • Πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν
  • Αντίγραφα δηλώσεων συμμόρφωσης για μηχανήματα ή προϊόντα που ενσωματώνονται σε αυτό
 
Επιστροφή
4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr