προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Νέος Επενδυτικός Νόμος
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Από 30 εκ. σε 100 εκ. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Εκτύπωση E-mail
22 Μαρ 2011

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για εξωστρεφή προσανατολισμό, αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»  από 30 εκατ.€  σε 100 εκατ. €

Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, στη συνάντησή του με προέδρους των Συνδέσμων Εξαγωγέων της χώρας. Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Όπως γνωρίζετε, το 2010, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,8%, τη στιγμή που η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν κατά πολύ μικρότερη (2,8%). Μάλιστα, ακόμα πιο ενθαρρυντική είναι η αύξηση των εξαγωγών του Ιανουαρίου, η οποία κυμάνθηκε περίπου στο 40 %, σε σχέση με τον προηγούμενο Ιανουάριο.

Ως Υπουργείο, δίνουμε έμφαση στην πολιτική της εξωστρέφειας και της στήριξης των εξαγωγών και προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ξεδιπλώσει ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιούμε βήμα προς βήμα, σε συνεννόηση με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Σήμερα, μεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν τα εξής:

Λόγω της πολύ μεγάλης αποδοχής από την επιχειρηματική κοινότητα και της ολοένα και αυξανόμενης τάσης δημιουργίας νέων εξαγωγικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, αυξάνουμε κατά 70 εκ. € τον προϋπολογισμό του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα», το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Πλέον, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα» ανέρχεται στα 100 εκ. € και είμαστε βέβαιοι ότι θα απορροφηθεί πλήρως μέσα στο 2011.

Παράλληλα, μέσα στο Μάιο θα «τρέξει» το Ταμείο Εξωστρέφειας του ΕΤΕΑΝ με άλλα 70 εκ. € δημόσια δαπάνη. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά 170 εκ. € θα διοχετευθούν στην αγορά από δημόσιους πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ και του ΕΤΕΑΝ, τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσουν μια σημαντική ενίσχυση στην ολοένα και αυξανόμενη εξωστρεφή τάση των ελληνικών επιχειρήσεων».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» άρχισε να υλοποιείται με την προκήρυξή του, στις 4 Φεβρουαρίου 2011, ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου 2011 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 24 Μαΐου 2011.

Τα στοιχεία του προγράμματος συνοψίζονται στα εξής:

Σκοπός- Στόχοι του Προγράμματος - Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Με το πρόγραμμα:

 • Προωθείται η  ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως κεντρικής πολιτικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Ενισχύονται και υποστηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπό προϋποθέσεις οι μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και επιλεγμένων κλάδων του εμπορίου για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.
 • Οι μεγάλες και οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο θα συνεργαστούν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και  με τουλάχιστον μία (1) πολύ μικρή ή μεσαία  επιχείρηση, οι εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Υποστηρίζονται και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων με επιπλέον επιχορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο, θα συνεργαστούν και μεταξύ τους με στόχο την ανάληψη εξωστρεφούς δραστηριότητας.

Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος

 • Δημόσια Δαπάνη: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 100.000.000,00 €.
 • Προϋπολογισμός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ.
 • Ποσοστά ενίσχυσης Δημόσιας Χρηματοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως 45% για κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθος της, και έως 50% για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση εάν συμμετέχει σε συνεργασίες.
 • Επιλέξιμες Δαπάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών όπως:
  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός για τα τελικά στάδια της παραγωγής, Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών,
  • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
  • Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους,
  • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ενέργειες
  • Ενέργειες Προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
  • Ενέργειες για ενσωμάτωση εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
 • Διάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.
 • Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ)  και του ΥΠΑΑΝ
 • Επιλεξιμότητα Δαπανών : Από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος δηλ. τις 4 Φεβρουαρίου 2011.
 • Φορείς διαχείρισης : η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis (αριθ.1998/2006)
 • Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων : Από 10 Μαρτίου 2011 έως 24 Μαΐου 2011

Στο πρόγραμμα έχουν ενσωματωθεί καινοτομικά στοιχεία όπως, το δικαίωμα συμμετοχής - για πρώτη φορά - από ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, -κατασκευές, χονδρεμπόριο,  υπηρεσίες (π.χ υπηρεσίες υγείας)-, η παροχή κινήτρων για τον σχεδιασμό και την ανάληψη κοινών ενεργειών εξωστρεφούς  προσανατολισμού από τις επιχειρήσεις.

Οι καινοτομίες αυτές επιδιώκουν όχι απλά την στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά την αφετηρία ενός δυναμικού κινήματος εξωστρέφειας που θα αλλάξει τις αντιλήψεις του Επιχειρείν στη χώρα μας.
 
Επιστροφή
4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr